Als je een gebouw wil optrekken of werken wil uitvoeren, reken dan minstens vijf meter vanaf: de buitenste spoorstaaf als de spoorbedding op gelijk niveau ligt met het aanpalende perceel; de teen van de talud bij het...    Lees meer
In de Belgische wegcode staat dat dat wegvoertuigen maximaal 4 m hoog mogen zijn. Onze bovenleiding hangt niet overal op dezelfde hoogte. De hoogte varieert tussen 4,8 en 6,0 meter boven het niveau van het spoor (en d...    Lees meer
Volgens de wet moet de plantengroei minimum 1,5 meter korter zijn dan de afstand tussen de voet van de plant en de dichtstbijzijnde spoorstaaf. Spoorwegen op een grondverhoging of in ingraving: berekening van de afst...    Lees meer