Persoonlijke informatie

Precieze locatie van de schade (evt. te verduidelijken aan de hand van een plannetje)

Oorzaak van de schade

Weet je wanneer de schade is ontstaan?

Heb je bijkomende informatie waarmee we rekening moeten houden?