Wat is het effect van een groenscherm op geluidshinder door het treinverkeer?

04 juli 2022 07:25

Een groenscherm zorgt voor een visuele afscherming maar houdt geen geluid tegen. Wanneer een groenscherm verdwijnt en de bron van de geluidshinder dus visueel duidelijk wordt, lijkt het soms alsof de geluidshinder toeneemt.

Soms kan de begroeiing langs de sporen gevaarlijk worden voor het spoorvervoer. De zichtbaarheid van de seinen kan in het gedrang komen of bomen kunnen omvallen op de sporen. Daarom verwijderen we de begroeiing langs de sporen zodra we op basis van onze veiligheidscriteria vaststellen dat er potentieel gevaar dreigt voor de veiligheid.


     

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen