In welke gevallen voorzien jullie een geluidsmuur?

04 juli 2022 07:26

Het is enkel mogelijk om geluidsmuren te voorzien indien het spoorwegnet wordt uitgebreid, bijvoorbeeld als de capaciteit van een spoorlijn wordt uitgebreid van twee naar vier sporen. Hou er wel rekening mee dat, ook al breiden we het spoornet uit, dit niet automatisch als gevolg heeft dat we geluidsmuren plaatsen. Dit wordt bepaald op basis van de resultaten van studies die we per locatie uitvoeren. 

Voor bestaande projecten zijn maatregelen aan de bron altijd effectiever. We leveren continu inspanningen om de geluidshinder zoveel mogelijk te beperken:

  • We onderhouden het spoornetwerk tot in de puntjes;
  • We volgen technologische evoluties op de voet en vernieuwen proactief de infrastructuur en de treinen;
  • We controleren vaak mogelijke onregelmatigheden en plannen de nodige onderhoudswerken in.

     

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen