Waarom moet ik bij sommige werken zo'n grote omweg maken?

04 juli 2022 07:25

We doen onze uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken. Bij sommige infrastructuurwerken (onderhoud van een overweg, vernieuwing van een brug, enzovoort) moeten we om duidelijke veiligheidsredenen een weg tijdelijk afsluiten. Dan voorzien we een plaatselijke omleiding zodat je je als buurtbewoner of weggebruiker in alle veiligheid en met zo weinig mogelijk hindernissen kan verplaatsen. Die wegomleggingen vragen wij aan waarna het lokale bestuur ze uitvoert.


     

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen