Wat is jullie visie op het gebruik van herbiciden zoals glyfosaat?

04 juli 2022 07:25

Herbiciden worden enkel gebruikt op die locaties waar onkruid een impact heeft op de veiligheid van het treinverkeer, onze werknemers en de reizigers en daar waar er geen alternatieven mogelijk zijn. We volgen hierbij strikt de wettelijke verplichtingen, in overleg met de regionale overheden.

Meer informatie over ons vegetatiebeheer vind je hier.


     

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen