Kunnen jullie het volume van het belsignaal aan de overweg aanpassen?

21 september 2023 08:53

Veiligheid is onze belangrijkste prioriteit. Het belsignaal aan overwegen is bedoeld als waarschuwing voor weggebruikers die zich op of vlakbij de overweg bevinden. Het waarschuwt hen dat de overweg binnen enkele seconden zal sluiten en dat ze de overweg dus zo snel mogelijk moeten verlaten. Voor al de andere weggebruikers geldt de andere signalisatie aan de overweg: de rode knipperlichten en de slagbomen.

 

Het volume van het belsignaal werd wettelijk vastgelegd op 80-110 decibel (zie pagina 22 van het ministerieel besluit van 3 november 2011, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 november 2011). We kunnen dit dus jammer genoeg niet zomaar aanpassen.

 

In Nederland wordt nu een belsignaal gebruikt dat zich qua volume aanpast aan het omgevingsgeluid, waardoor buurtbewoners 's nachts minder last hebben van het belsignaal aangezien het volume dan lager ligt. In België kunnen we dit systeem op heden jammer genoeg niet implementeren, aangezien het volume door een Ministerieel Besluit werd vastgelegd. Zo lang dit MB blijft gelden, kunnen we helaas geen volumeverlaging toepassen.


     

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen