Waarom komen er geen slagbomen aan de overwegen in de havens?

04 juli 2022 07:25

Praktijktesten in de haven in het verleden hebben aangetoond dat slagbomen op heel regelmatige basis afgereden werden. Hierdoor gaat de overweg voor een lange periode in veiligheidsmodus en zal het verkeer op deze en omliggende overwegen hierdoor voor lange tijd onmogelijk zijn. De weglichtseinen blijven immers rood knipperen zolang er geen herstelling gebeurd is en treinen kunnen nog steeds passeren. Dit zal enerzijds een negatieve impact veroorzaken op de verkeersdoorstroming in het havengebied en anderzijds zal deze situatie mogelijks nieuwe overtredingen uitlokken (negeren van rode overwegslichten) waardoor de veiligheid in het gedrang zal komen.


     

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen