Welke minimumafstand moet ik behouden tussen de sporen en mijn (toekomstig) gebouw?

04 juli 2022 07:25

Wil je graag bouwen langs de sporen? Je bouwaanvraag kan je per mail (contact@infrabel.be) indienen. Geef zeker de precieze locatie door (bijv. een kaartje van Google Maps of een uittreksel van het kadaster) en een duidelijke uitleg van het gewenste project (bijv. een plan van een architect). Op deze manier kunnen we jouw specifieke situatie onderzoeken, zodat je meteen met de juiste informatie van start kan gaan met jouw bouwproject.

 

Volgens de wet moet je, als je een gebouw wil optrekken of werken wil uitvoeren, minstens vijf meter rekenen vanaf:

  • de buitenste spoorstaaf als de spoorbedding op gelijk niveau ligt met het aanpalende perceel;
  • de teen van de talud bij het spoor in ophoging;
  • de kop van de talud bij spoor in ingraving.

Je kan enkel afwijken van dit wettelijk verbod als je onze (de infrastructuurbeheerder) schriftelijke toestemming hebt en je motivering van de exploitatieveiligheid gegrond is.

Houd er rekening mee dat we de precieze voorwaarden steeds bekijken bij het indienen van je bouwaanvraag.

Hier kan je ons filmpje bekijken over de regelgeving langs de sporen.


     

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen