Welke minimumafstand moet ik behouden tussen de sporen en mijn (toekomstig) gebouw?

31 mei 2024 01:54

Wil je graag bouwen langs de sporen? Dan moet je je bouwaanvraag (in Vlaanderen) indienen via het OmgevingsloketGeef hierbij zeker de precieze locatie door (bijv. een kaartje van Google Maps of een uittreksel van het kadaster) en een duidelijke uitleg van het gewenste project (bijv. een plan van een architect). Indien het spoorwegdomein enigszins betrokken is bij jouw project, komt het dossier via deze weg ook bij ons terecht.

 

Indien je project in de buurt van het spoorwegdomein ligt of als je vermoedt dat het een impact zal hebben ons domein, mag je ons steeds alle nuttige informatie (plannen, locatie, kadasteruittreksel,...) sturen om een vooradvies in te winnen. Dat kan via contact@infrabel.be.

Wij baseren ons op de wet, maar dit omvat eerder algemene richtlijnen. Afhankelijk van jouw project zullen wij steeds de precieze (bouw)voorwaarden bekijken.

Hier vind je alvast een mooi overzicht van de veiligheidsafstand tot de sporen waarmee je bij bebouwing rekening moet houden.

Hier kan je ons filmpje bekijken over de regelgeving langs de sporen.


     

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen