Mag ik een dronevlucht uitvoeren in de buurt van de sporen?

04 juli 2022 07:25

Het vliegen met een drone in de buurt van of boven het infrastructuurdomein van het spoor brengt verschillende gevaren met zich mee.

  1. Binnen een afstand van 5 meter van het spoor kan de zog-turbulentie de drone en/of zijn piloot uit balans brengen.
  2. Vliegen boven de bovenleidingen (tussen 3000 en 25000 Volt) kan elektromagnetische verstoring veroorzaken voor de radio-uitzendingen en de elektronische systemen van drones.
  3. Een frontale botsing met een rollende trein aan 160 km/u kan de treinbestuurder verwonden of zelfs doden.

Al deze gevaren kunnen aanleiding geven tot ongevallen en incidenten die naast ernstige menselijke en materiële schade, ook storingen van het treinverkeer zullen veroorzaken die zorgen voor economische schade in termen van stiptheid.

Elk ongeval op de spoorweginfrastructuur (bovenleiding of baansystemen) moet onmiddellijk telefonisch worden gemeld aan Securail: 0800 30 230 (gratis nummer).

Wij hebben richtlijnen en aanbevelingen uitgewerkt voor dronevluchten in de nabijheid van de spoorweginfrastructuur, zowel in de ‘Open’ als ‘Specific’ Categorie.


mceclip0.png


Alle aanvragen voor het uitvoeren van dronevluchten in de ‘Specific’ Categorie in de nabijheid van de spoorweginfrastructuur kunnen verstuurd worden naar drones@infrabel.be.

Voor meer info over dit thema kun je hier terecht.


     

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen