Wat is de minimumafstand van de sporen ten opzichte van bomen of planten?

04 juli 2022 07:25

Volgens de wet moet de plantengroei minimum 1,5 m korter zijn dan de afstand tussen de voet van de plant en de dichtstbijzijnde spoorstaaf.

  • Voor spoorwegen op een grondverhoging of in ingraving: de afstand wordt berekend vanaf de voet van de plantengroei tot aan de bovenrand van de grondverhoging of de ingraving.
  • Plantengroei achter muren langsheen sporen: de plantengroei mag niet boven deze muren uit komen (behalve met toelating van Infrabel).
  • Voor baanvakken waar de toegelaten snelheid hoger is dan 220 km/u: enkel kruidachtige gewassen toegelaten in een zone van 25 m vanaf de dichtsbijzijnde spoorstaaf.

We kunnen alle niet-kruidachtige plantengroei op een afstand van minder dan 8 m van de spoorstaven verbieden indien deze de veiligheid van het treinverkeer in gevaar kan brengen.

beplanting.jpg


     

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen