Wat is de minimumafstand van de sporen ten opzichte van bomen of planten?

30 april 2024 12:08

Volgens de wet moet de plantengroei minimum 1,5 m korter zijn dan de afstand tussen de voet van de plant en de dichtstbijzijnde spoorstaaf.

  • Voor spoorwegen op een grondverhoging of in ingraving: de afstand wordt berekend vanaf de voet van de plantengroei tot aan de bovenrand van de grondverhoging of de ingraving.
  • Plantengroei achter muren langsheen sporen: de plantengroei mag niet boven deze muren uit komen (behalve met toelating van Infrabel).
  • Voor baanvakken waar de toegelaten snelheid hoger is dan 220 km/u: enkel kruidachtige gewassen toegelaten in een zone van 25 m vanaf de dichtsbijzijnde spoorstaaf.

We kunnen alle niet-kruidachtige plantengroei op een afstand van minder dan 8 meter van de spoorstaven verbieden indien deze de veiligheid van het treinverkeer in gevaar kan brengen.

Hier vind je een mooi overzicht van de veiligheidsafstand tot de sporen waarmee je bij plantengroei rekening moet houden.

 

 


     

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen